Ly nhựa uống nước 150Ml trong suốt sử dụng 1 lần

✅Tên sản phẩm: Ly nhựa uống nước 150Ml trong suốt sử dụng 1 lần

✅Chất liệu: Nhựa 

✅Kích thước: Nhiều kích thước

✅Màu sắc: Đa dạng

✅Hình dáng: Như hình

✅Công dụng: Đựng nước, thức ăn,…