Đĩa nhựa lót chậu cây hình tròn

Tên sản phẩm: Đĩa nhựa lót chậu cây hình tròn
Chất liệu: Nhựa 

Phong cách: Hiện đại

Hình dạng: Hình  tròn
Màu sắc: Nhiều màu sắc

Kích thước: Nhiều kích thước

Công dụng: Trồng cây