Hạt nhựa nguyên sinh EPS

✅Tên sản phẩm: Hạt nhựa nguyên sinh EPS

✅Chất liệu: Nhựa

✅Mật độ: 12,5-80kg / m3

✅Màu sắc: Trong suốt

✅Hình dáng: Hình tròn

Hạt nhựa nguyên sinh EPS

✅Tên sản phẩm: Hạt nhựa nguyên sinh EPS

✅Chất liệu: Nhựa

✅Mật độ: 12,5-80kg / m3

✅Màu sắc: Trong suốt

✅Hình dáng: Hình tròn